Πακέτα

Τα πακέτα μας

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (E1)

€30

Πακέτο Φορολογίας (Ε1+Ε9)

€50

Αίτηση Οικογενειακού Επιδόματος (Α21)

€20

Κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας Ε2

€20

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

€30

Αίτηση Ρύθμισης
Οφειλών

€5

Πόθεν Έσχες

€50

Αίτηση Επιδόματος Ενοίκιο

€20

Κύλιση προς τα επάνω